3.4 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

Предоставянето на международна закрила в България – бежански или хуманитарен статут – се извършва от специален орган на администрацията, наречен Държавна агенция за бежанците.

Агенцията за бежанците в България е единственият държавен орган, който има правомощие да регистрира чужденците като кандидати за международна закрила, да им издаде временни документи, да осигури тяхното настаняване, прехрана и медицинска помощ докато се разглежда искането за предоставяне на статут в България и най-важното – да вземе решение дали молбата за закрила ще се удовлетвори и кандидата ще получи статут, или, молбата ще бъде отхвърлена като неоснователна и кандидата ще получи отказ.

Централата на Агенцията за бежанците има следните данни за контакт:

Адрес: София 1233, бул.” Мария Луиза” №114 Б
Телефон: 02/ 81 81 122
Факс: 02/ 95 59 476
Електронна поща: [email protected]
Уебсайт: www.aref.government.bg

Агенцията за бежанците в България управлява три вида бежански центрове:

  • ТРАНЗИТНИ ЦЕНТРОВЕ – за регистрация, настаняване и провеждане на процедура в граничните райони. В България има само един транзитен център на българо-турската граница.
p1.png

Транзитен център – Пъстрогор

Адрес: село Пъстрогор 6519,
община Свиленград,
област Хасково

РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ – за регистрация, настаняване и провеждане на процедура във вътрешността на страната. В България има три такива центъра:


p2.png

РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР – ХАРМАНЛИ

Адрес: Харманли 6450,
ж.к. “Дружба” № 23
Област Хасково


p3.png

РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР - БАНЯ

Адрес: село Баня 8914, община Нова Загора,
район „Минерални бани“ №17
Област Стара Загора


p4.png

РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР - ОВЧА КУПЕЛ

Адрес: София 1618, квартал “Овча Купел”,
ул. “Монтевидео” №21A


p5.png

РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР - ВРАЖДЕБНА

Адрес: София,
квартал “Враждебна”,
бул.”Ботевградско шосе” №270


p6.png

РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР - ВОЕННА РАМПА

Адрес: София,
кв. Военна рампа,
ул. Локомотив 11