4.10 ПРАВНА ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ

Препоръчително е кандидатите за закрила да се ползват услугите и помощта на адвокат, особено за написването и подаване на жалба срещу решение за отказ.

Преди всичко, кандидатите за закрила могат да се обръщат към адвокатите на Български хелзинкски комитет, които са официален правен партньор на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН). Адвокатите на БХК осигуряват безплатно правна помощ – консултации, изготвяне на молби и жалби, включително оказват помощ в процедурите пред съда. помогнат и консултират по всички въпроси, свързани с бежанската процедура и обжалването.

Офисите на Български хелзинкски комитет се намират на следните адреси:

София, ул. „Узунджовска” №1, етаж 3
Телефон: 02 981 3318 / 02 980 2049

Свиленград, ул.”Генерал Струков”№5
Телефон: 0379 63 118

Кандидатите за закрила, които са получили отказ трябва да посетят един от двата офиса на БХК веднага след като са получили решението, за да не изпуснат срока за обжалване.

Кандидатите, които желаят да имат адвокат и по време на делото пред съда, трябва да уведомят за това адвокатите на БХК, които пишат жалбата. Адвокатите на БХК ще съставят специална молба към жалбата, за да бъде назначен безплатен служебен адвокат от съда. Служебният адвокат, който е назначен от съда, работи към Националното бюро за правна помощ при българското Министерство на правосъдието. Затова служебните адвокати нямат право да искат заплащане от кандидатите, за да ги представляват и защитават по съдебните дела, тъй като за това им се плаща от българската държава.