6.2 КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИДРУЖИТЕЛ?

Макар, че може сами да подадете молба за закрила пред българските власти, процедурите по разглеждането на молбата са сложни и затова е необходимо някой възрастен да ви помага по време на тази процедура и да се подписва заедно с вас на всички документи, които ви се дават от българските власти.

Българските закони обаче дават право, ако родителите ви ги няма с вас в България, вместо тях да могат да се подпишат други ваши роднини – например: баба, дядо, леля, чичо, както и по-голям брат или сестра (ако са над 18 години).

В този случай, ако вие подпишете декларация, че сте съгласен с това, българските власти определят този човек за ваш придружител докато се провежда процедурата ви в България.