6.4 КАКВО ОЗНАЧАВА “СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” И КАКВО ПРАВИ В МОЯТА ПРОЦЕДУРА?

Социалният работник е държавен служител, който също следи за спазването на вашите права по време на процедурата, независимо че вече си имате настойник. Социалният работник може да бъде мъж или жена.

Социалният работник трябва задължително да присъства при провеждането на вашите интервюта от Агенцията за бежанците.

Освен това, социалният работник трябва да проверява дали имате всичко необходимо в стаята, в която сте настанени да живеете в бежанския център. Ако живеете извън бежанските центрове социалният работник е длъжен да идва да проверява вашата квартира, за да е сигурен че сте в безопасност и никой не ви притеснява, както и да проверява дали получавате редовно храна и дали сте здрав.

За повече информация по въпроса къде можете да живеете по време на процедурата – вижте “Настаняване”.