6.6 AКО РОДИТЕЛИТЕ МИ СЕ НАМИРАТ В ДРУГА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА?

Ако единият или двамата ви родители се намират в друга държава от Европейския съюз, имате право да поискате да ви изпратят в тази държава при тях.

Възможно е да поискате да ви изпратят в друга европейска държава и тогава, когато там се намира някой друг ваш близък роднина – например: баба, дядо, леля, чичо, пълнолетен брат или сестра.

Ето защо е необходимо да заявите това пред интервюиста на Агенцията за бежанците, който отговаря за вашата процедура. Ако имате документи, които да доказват роднинската ви връзка с хората в другата държава, трябва да ги представите. Накрая трябва да подпишете декларация, че сте съгласен да отидете в другата държава.

Разрешението дали да заминете не се дава от България, а от другата държава.

Ако получите разрешение да отидете в другата държава, българските власти ще ви изготвят документи за пътуване и ще уредят заминаването ви. Ако другата държава откаже да ви приеме на нейна територия, тогава процедурата до края ви ще се проведе в България – това означава, че българските власти ще вземат решение дали да ви дадат статут.

За повече информация по тази процедура – вижте “Дъблинска процедура”.