6.7 КАКВИ ПРАВА ИМАМ КАТО НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ?

Макар още да нямате 18 години вие имате права, които българските власти са длъжни да спазват.

По време на процедурата имате следните права:

 • да останете в България докато се реши въпроса дали ще получите статут;
 • да получите регистрационна карта, която да ви служи като документ за самоличност;
 • да бъдете настанен в бежански център;
 • да получавате храна всеки ден;
 • да получавате парична помощ всеки месец в размер на 65 лева;
 • да ви оказват медицинска помощ, когато се разболеете;
 • да получите образование в българско училище;
 • да ви назначат настойник, който да се грижи за вашите права;
 • да имате преводач, адвокат и социален работник по време на интервютата;
 • да получите решение дали ви се дава статут в България.

Освен правата, в процедурата имате и определени задължения:

 • да спазвате правилата в бежанския център (лагер), където сте настанени и живеете;
 • когато получите писмена покана за интервю или за връчване на решение да се явите в Агенцията за бежанците точно на посочените в поканата дата и час;
 • да не напускате територията на България, особено по незаконен начин. Първо, това може да накара българските власти да ви дадат отказ, вместо статут. Второ, незаконното излизане от България е престъпление и като ви хванат може да влезете в затвора за това.

При получаване на статут имате следните права:

 • да получите от полицията български документи за самоличност – лична карта и документ за пътуване зад граница извън България (travel document);
 • да получите образование в държавните училища и университети;
 • да ви се разреши да се съберете със семейството си на територията на България;
 • да работите без специално разрешение – след като навършите 18 години;
 • да получите българско гражданство – след 3 години (ако имате статут на бежанец) или след 5 години (ако имате хуманитарен статут);
 • да пътувате в чужбина – по реда и условията за българските граждани (ако имате статут на бежанец) и по реда за чужденците с постоянно пребиваване (ако имате хуманитарен статут).

Ако получите решение за отказ на статут много е важно веднага да направите следното:

 • Веднага да уведомите своя настойник и своя адвокат, ако не са били с вас, когато са ви връчили на решението!
 • Ако нямате адвокат и не можете да се свържете с настойника си, трябва веднага да отидете в някой от офисите на Български хелзинкски комитет като им занесете и покажете решението за отказ! Български хелзинкски комитет има офиси на следните адреси:

София, ул.”Узунджовска”№1
Телефон: 02/ 981 3318

Свиленград, ул.”Генерал Струков”№5
Телефон: 0379/ 63 118

 • Необходимо е адвокат да напише веднага жалба до съда срещу решението на българските власти, с което ви се отказва статут.

Жалбата трябва да се подпише от вас и от вашия настойник и да се занесе и подаде в бежанския център, където са ви дали регистрационната карта. Служителите на Агенцията за бежанците в този център са длъжни да приемат вашата жалба като ви върнат едно копие от нея, върху което са поставили печат с датата.

Жалбата трябва да се подаде в определен срок от деня, в който е получено копие от решението срещу подпис.

Срокът е написан в края на решението и може да бъде различен – 7 дни или 14 дни. Този срок не бива да се пропуска!

Трябва да пазите копието от жалбата с печата и да го занесете на адвоката, който е бил с вас по време на интервютата, или, на адвокатите в Български хелзинкски комитет, ако те са написали жалбата ви.

След известно време на адреса, където живеете, ще дойде призовка от съда, в която ще бъде посочен деня и часа, когато вашия случай ще бъде разгледан от съдебната власт. Трябва да занесете тази призовка на адвоката, който е бил с вас по време на интервютата, или, на адвокатите в Български хелзинкски комитет, ако те са написали жалбата ви, за да получите информация кой ще дойде с вас да ви помогне пред съда.