7.3 ДОКУМЕНТИ ПРИ ОКОНЧАТЕЛЕН ОТКАЗ

Ако процедурата приключи с окончателен отказ на статут, отказаният кандидат може да получи обратно националните си документи за самоличност от служителите на Агенцията за бежанците.

Ref

Заедно с това, служителите на Агенцията издават на окончателно отказания кандидат също така и удостоверение, което да послужи пред имиграционната полиция за доброволно връщане в държавата на произход.

Някои посолства в България също изискват представянето на това удостоверение, за да издадат документ за завръщане в държавата на произход (лесе-пасе или пасаван), ако националният паспорт на кандидата е невалиден.

За повече информация относно процедурите за завръщане в държавата на произход след окончателен отказ на статут – виж “Доброволно връщане”.