4.8.2 ОТКАЗ НА СТАТУТ

На всеки от двата етапа за оценка на молбата ви за закрила – ускорено и общо производство – служителите на Държавната агенция за бежанците са длъжни да направят преценка и да вземат решение по молбата за закрила и статут. Копие от това решение се връчва на кандидата срещу подпис като преди това решението трябва да бъде прочетено от преводач на езика, който кандидатът разбира.

Ако решението е отрицателно и с него се отказва предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут, кандидатът има право да подаде жалба до съда срещу отказа и да поиска съдът да го отмени и да разпореди на Агенцията за бежанците да се произнесе с ново решение.

Жалбата трябва да се подаде в определен срок от деня, в който е получено копие от решението срещу подпис.

Срокът е написан в края на решението и може да бъде различен – 7 дни или 14 дни. Този срок не бива да се пропуска!

За повече информация за това как да се подаде жалба против решение за отказ на статут – виж “Обжалване пред съд”.

4.8.2 ОТКАЗ НА СТАТУТ

На всеки от двата етапа за оценка на молбата ви за закрила – ускорено и общо производство – служителите на Държавната агенция за бежанците са длъжни да направят преценка и да вземат решение по молбата за закрила и статут. Копие от това решение се връчва на кандидата срещу подпис като преди това решението трябва да бъде прочетено от преводач на езика, който кандидатът разбира.

Ако решението е отрицателно и с него се отказва предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут, кандидатът има право да подаде жалба до съда срещу отказа и да поиска съдът да го отмени и да разпореди на Агенцията за бежанците да се произнесе с ново решение.

Жалбата трябва да се подаде в определен срок от деня, в който е получено копие от решението срещу подпис.

Срокът е написан в края на решението и може да бъде различен – 7 дни или 14 дни. Този срок не бива да се пропуска!

За повече информация за това как да се подаде жалба против решение за отказ на статут – виж “Обжалване пред съд”.