6.1 ДАЛИ АЗ СЪМ НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ?

По българския закон “дете” е всеки, който не е навършил 18 години.

Докато не навършите 18 години не може самостоятелно да водите процедури пред българските власти. Трябва вашият подпис да бъде заверен с подписа на някой от вашите родители – майка ви или баща ви.

Ако вие сте под 18 години и сте влязъл в България сам и без нито един от родителите си – майка или баща, тогава по българския закон вие сте “непридружено дете”.

Ако родителите ви не са с вас в България, защото не знаете къде са, разделили се сте по пътя или са починали, имате право и без техния подпис сам да подадете молба и да поискате закрила и статут от българската държава, за да може да останете да живеете тук.

За да научите как и пред кого може да подадете молба за закрила – вижте “Подаване на молба за международна закрила и статут”.

За да научите къде може да бъдете настанени да живеете докато молбата ви се разглежда от българските власти в специална процедура – вижте “Държавна агенция за бежанците”.

Ако сте непридружено дете в България и искате да получите от българската държава убежище, закрила и статут имате право на специални процедури.