7.1 ДОКУМЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

След регистрирането на чужденеца като кандидат за закрила от служителите на Агенцията за бежанците той трябва да предаде всичките национални документи, с които разполага. Вместо тях, в срок до 3 дни след регистрацията кандидатът за закрила трябва да получи от Агенцията документ, който се нарича регистрационна карта, с която може да ползва правата си по време на цялата процедура. Издаването на регистрационната е безплатно!

regcard.png
  • В регистрационната карта има следните данни:
  • име и снимка
  • дата на раждане
  • пол (мъж или жена)
  • местрожодение
  • националност (гражданство)
  • придружаващи деца под 14г.
  • Картата още посочва:

  • личен номер на чужденеца в България;
  • адресът на местоживеене (в бежански център/лагер или на външен адрес).

ко кандидадът желае да смени адреса си е необходимо преди това да поиска разрешение от Агенцията за бежанците, която трябва да запише новия адрес върху картата, за да не възникват проблеми при евентуална полицейска проверка.

Регистрационната карта се издава със срок на валидност за 1 или за 3 месеца в зависимост от етапа на процедурата – дъблинска, бърза или редовна, и се презаверява докато тече процедурата. Ако процедурата не е приключила, а срокът на картата свършва е необходимо картата да се презавери за нов срок. За тази цел кандидатът трябва да отиде в бежанския център, в който картата е била издадена поне няколко дни по-рано, за да се продължи срока й навреме.

С регистрационната карта кандидите имат право да живеят в България легално докато тече процедурата. Необходимо е картата да се носи непрекъснато, за да се показва при полицейска проверка, както и при посещение в държавни институции, съд или болници за лечение.

С регистрационната карта кандидатите нямат право да се посещават граничните зони, да напускат България и да работят, освен ако нямат писмено разрешение от Агенцията за бежанците. С регистрационната карта също така не може да се сключва брак в България.