1. پناه


Audio file

بر خلاف مهاجران، پناهجویان کشور خود را داوطلبانه و به دلایل اقتصادی، خانوادگی یا آموزشی ترک نمی کنند. پناهجویان از کشور خود به خاطر جنگ، اخلال حقوق اساسی بشر یا تهدید برای زندگی و ایمنی شان فرار می کنند.

این که آیا یک شخص مهاجر یا پناهنده می باشد، بلافاصله توسط دولت بلغارستان قابل درک نیست.

به همین دلیل است که مانند سایر کشورهای اروپایی، بلغارستان نیز طی فرایندی پرونده هر فرد را بررسی می‌کند تا صحت گفته‌های وی مورد تایید قرار بگیرد تا روشن شود که آیا او حق دارد در {فرایند} پناهندگی بلغارستان باقی بماند یا به خاطر تناقض دلایل او با قانون، نمی‌تواند چنین درخواستی داشته باشد.

در حالی که این مسئله حل می شود، افرادی که خواسته اند به آنها حقوق پناهندگان را در بلغارستان اعطا کنند، حق دارند در خاک آن باقی بمانند و به کشوری همسایه یا کشور خودشان که از آن به بلغارستان وارد شده اند، بازگردنده نشوند.

در طی این زمان و تا زمانی که یک تصمیم نهایی در مورد آنها اتخاذ نشود، این افراد «پناهجویان» «حمایت جویان» نامیده می شوند، زیرا هنوز معلوم نیست که آیا آنها به عنوان پناهندگان در بلغارستان و اروپا شناخته می شوند.

Audio file

فردی که می خواهد در یک کشور خارجی با انتخاب خود و بدون اجبار از کسی یا چیزی برود برای کار کردن، یا آموزش و پرورش، یا با خانواده اش که پیش از این در آن کشور زندگی می کند، «مهاجر» نامیده می شود.

ولی طبق قانون، دولت ها مجبور نیستند همة افراد خارجی که این را می خواهند، بپذیرند. . دولت ها فقط به شهروندان خود تعهد دارند.

به همین دلیل است که دولت ها حق دارند به فرد خارجی که گذرنامه معتبر، ویزای ورودی یا مجاوز اقامت ندارد، اجازه وارد به قلمرو آنها امتناع کند.

بنابراین افرادی که می خواهند در یک کشور خارجی برای کار، آموزش و پرورش یا زندگی خانوادگی به سر ببرد، ابتدا باید از آن دولت ویزا بدست آورند. فقط به این ترتیب آنها حق دارند که به آن کشور سفر کنند ، قانونا در آن وارد شوند و اجازه اقامت بگیرند.

اگر شخصی غیر قانونی در یک کشور دیگر بدون گذرنامه یا ویزا، وارد شود و خودش را به عنوان پناهنده وانمود می کند به احتمال زیاد از مقامات این کشور به وی جواب رد برای پناهندگی بدهند.

آن زمان این شخص به طور اجباری به کشور خود بازگردانده می شود. اگر شخصی با اجبار به کشور خود بازگردانده شود، نام این روش «دیپورت» است و برای اجرای آن یک فرد ممکن است توسط پلیس برای مدت چند ماه بازداشت شود.

در چنین مواردی، این شخص هم ممنوعیت ورود اعمال نفوذ می شود («مهر سیاه»)، که که معتبر برای همة کشورها از اتحادیه اروپا، سوئیس، و نروژ، دارد و معمولا 5 سال معتبر دارد.

در چنین مواردی، این شخص هم ممنوعیت ورود اعمال نفوذ می شود (درج «مهر سیاه» در پاسپورت)، که در همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس و نروژ معتبر است. و معمولا 5 سال اعتبار دارد..

چنین ممنوعیتی همراه با اثر انگشت آن شخص در پایگاه اینترنتی خاص به نام (EURODAC) ثبت می‎شود.
همه‌ی کشورهای اروپایی به این پایگاه دسترسی دارند و در هر زمان، از طریق اثر انگشت می‌توانند وضعیت ممنوعیت یک فرد خارجی را در دیگر کشورهای اروپایی بررسی کنند و هم‌چنین تا زمانی که ممنوعیت اعتبار داشته با‌شد، از پذیرفتن او برای ورود و زندگی در قلمرو خود خود‌داری کنند.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.
Audio file

حقوق و آزادی‌های مردم در برخی از کشورها، از سوی دولت نقض یا محدود می‌شود. دولت به دلیل نژاد، مذهب،اعتقادات سیاسی و یا سایر ویژگی‌های مردم، ممکن است چنین محدودیت‌هایی را بر مردم تحمیل کند.
محدودیت ممکن است از طریق آسیب‌های فیزیکی، آزار روحی، بازداشت یا سایر اقدامات پلیسی، حکم‌ها یا ممنوعیت برخی فعالیت‌ها اِعمال شود. به عنوان مثال: منع کارکردن در پست دولتی، رفتن به مدرسه، عضویت در حزب، اجرای تظاهرات، و غیره بر شهروندان. به طور کلی محدودیت می‌تواند هر گونه اقدام اجباری، تبعیض‌آمیز یا خودسرانه باشد.

دولت در هیچ کشوری حق ندارد حقوق مردم عادی را نقض کند و آن‌ها را فراتر از قانون محدود کند یا به مردان، زنان یا کودکان بی‌توجه باشد. هر کس حق دارد به صورت آزادانه و با توجه به درک و وجدان خود زندگی کند، تا حدی که به مردم دیگر ازار نرسد.

بعضی وقت ها این نقض و محدودیت ممکن است توسط سازمان‌ها و گروهای غیر دولتی انجام شود که دولت نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد به طور موثر با آن مبارزه کند و از قربانیان این‌گونه اقدامات دفاع کند.

در کشورهای دیگر جنگی است که زندگی و امنیت مردم غیرنظامی را تهدید می‌کند. جنگ ممکن است با یک کشور خارجی یا یک درگیری داخلی بین گروه‌های مختلف و گاهی اوقات هر دو باشد.

وقتی که زندگی شخصی، امنیت و یا حقوق شخصی توسط دولت خود محافظت نشود و یا خود دولت، همان نهادی باشد که حقوق را نقض می کند، این شخص می‌تواند با درخواست مجوز اقامت خارجی به این دلایل به دنبال امنیت در کشور دیگری باشد.

این فرصت «پناه» نامیده می‌شود. در اروپا پناه «حمایت بین‌المللی» نامیده می شود.

فردی که از کشور خود فرار کند و به کشور دیگری پناه ببرد، پناهنده نامیده می‌شود.

2. ثبت نام


Audio file

اگر در یکی کمپ های آژانس دولتی پناهندگان هستید کارمندان آن رسماً شما را به عنوان پناهچو در بلغارستان ثبت نام خواهند کرد.
قبل از جا دادن به شما در کمپ، تفتیش بدنی انجام می شود. این کار برای اطمیناناز عدم حمل سلاح یا اقلام غیر قانونی و به وسیله کارمندان همجنس شما انجام می گیرد.

همه اسناد از شما مصادره و ثبت می شوند تا زمان انجام تشریفات و اعلام تصمیم نهایی توسط مقامات بلغار، تمامی این مدارک در همان مرکز نگه داری خواهند شد. کارمند دولتی که آنها را دریافت می‌کند باید یک پروتکل کتبی با امضای خودش تهیه کند و در آن یاد داشت شود چه نوعی مدارک داده اید. مواظب این پروتکل باشید زیرا بعداً با آن می توانید مدارک خود را دریافت کنید، مگر اینکه دلیل قانونی دیگر از سوی مقامات بلغارستان برای نگهداری آنها وجود داشته باشد.

پس از تفتیش بدنی از شما عکس و اثر انگشت گرفته می شود.
بعد از شما خواسته می شود اگر با سوادید شخصاً و اگر بی سوادید شفاهی نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد خودتان و همچین نام پدر و مادر، برادران، خواهران خود و همچنین اسم همسر و فرزندان، احتمالی خود را قید کنید. صحت و کامل این اطلاعات بسیار مهم است. املای نادرست نام می تواند هنگام دریافت پناهندگی و صدور اسناد دائمی و یا مجوز ملحق شدن اعضای خانواده که در خارج از بلغارستان به سر می برند باعث بروز مشکل شود.

اعلام نام جعلی به جای اسامی واقعی عواقب جدی دارد و می تواند دلیل انحلال پناهندگی و وضعیت باشد.

هنگام ثبت نام کارمندان آژانس با کمک مترجم شما را پرس و جو می کند. مفروضات در برگه ثبت یادداشت می شود که از متقاضی، مترجم و کارمند امضا می شود.
بعد از آن شما برای معاینه و آزمایش پزشکی به پزشک مرکز فرستاده می شوید. تا نتایج تحقیقات آزمایشگاهی شناخته شود ممکن است زیر قرنطینه اقرار شده باشید اگر نشانه های هست که از یک بیماری مسری رنج می برد.

issuenote_0.png

سر انجام کارمندان آژانس باید با صدور یادداشت تبصره، تاریخ و زمان دقیق قید کنند که برای گرفتن کارت ثبت نام یعنی مدرک ماندن در بلغارستان مراجعه کنید.

همچین یادداشت تبصره هم داده می شود اگر ثبت نام در همان روز انجام نشود، به علت نبودن مترجم.

لطفاً در تاریخ و سر ساعت تعیین شده حاضر شوید.

پس از اتمام تمام اقدامات ثبت نام به شما در یک مرکز پذیرش یا خوابگاه، اسکان داده می شود. در صورت امکان، به خانواده ها در یک اتاق جا داده می شود.

Audio file

درخواست حمایت و پناهندگی می تواند به هر مقام دولتی – پلیس، شهرداری، دادگاه و یا دادستانی ارایه شود.
در اغلب موارد درخواست ها به محض عبور از مرز به کارمندان «پلیس مرزی» یا پلیس «اداره مهاجرت»، ارایه می شوند. زیرا اکثر افراد خارجی که وارد بلغارستان می شوند بدون داشتن ویزا یا مدارک هویتی توسط ماموران پلیس مرزی و یا پلیس مهاجرت دستگیر می شوند.
در بلغارستان مرزها توسط پلیس مرزی محافظت می شود.

borderpolice.png

ماموران پلیس مرزی با لباس فرم سبز پلیس و نشان به زبان بلغاری: «Гранична Полиция» و به زبان انگلیسی: «Border Police»

در بلغارستان، ورود فرد خارجی به کشور بدون مدارک هویتی، ویزای ورود به خاک بلغار به غیر از مراکز تعیین شده برای ورود در طول مرز های غیر قانونی و جرم به شمار می رود و مشمول مجازات است. اما وقتی فرد خارجی دنبال پناه می باشد قانون او را از مجازات معذور می کند. بنابراین بسیار مهم است که فرد، پس از عبور از مرز دولتی، بلافاصله به محض دیدن اولین کارمند دولت که اغلب و قاعدتاً پلیس مرزی است، پناهجویی خود را اعلام کند.

ماموران پلیس مرزی هر افراد خارجی بازداشت شده را بازجویی می کنند. پروتکل بازجویی را تهیه می کنند. این پروتکل باید توسط مترجم برای شما خوانده و به دست شما، مترجم و مامور پلیسی امضا شود.

اگرشما در طول بازجویی درخواست خود را برای حمایت اعلام نکنید، ممکن است به دلیل ورود غیر قانونی (به کشور) به دادگاه جلب شوید. اما اگر بعداً در برابر دادستان یا دادگاه پناه بخواهید هیچ مانعی وجود ندارد.

اگر شما هنگام این بازجویی اعلام پناهجویی و درخواست حمایت ارایه نکرید، شما را به دادگاه برای وارود غیر قانونی درکشور بلغارستان خواهند فرستاد. ولی این هیچ مانعی نیست که دیرتر از دادستان یا از خود دادگاه حمایت درخواست کنید.

با این حال، اگر شما به پلیس مرزی، دادستان یا دادگاه نگفه اید که به دنبال پناه گرفتن در بلغارستان هستید پس از تسخیر خود در مرز، مقامات بلغاری به عنوان مهاجر غیر قانونی با شما رفتار خواهند کرد که باید به کشوری بازگردانده شود که از آن وارد کشور بلغارستان شده است (روش پذیرش دوباره) و یا به طور مستقیم در کشور مبدا (روش اخراج یا دیپورت).

در بلغارستان این تشریفات توسط پلیس مهاجرت انجام می شود که مدیریت «مهاجرت» نامیده می شود.

borderpolice.png

ماموران پلیس مرزی با لباس فرم سبز پلیس و نشان بهماموران پلیس مهاجرت لباس فرم پلیس خاکستری بر تن دارند و نشان به زبان بلغاری: «Миграция» و به زبان انگلیسی: «Migration»


پلیس مهاجرت حق دارد اقدام به بازداشت مهاجران غیرقانونی کند در بازداشتگاه های ویژه تا مقدمات «پذیرش دوباره» یا «دیپورت» آنها از بلغارستان به کشور مبدا فراهم شود.

در بلغارستان دو مرکز بازداشت برای مهاجران غیر قانونی وجود داردLyubimetz (در نزدیکی مرز بلغارستان و ترکیه) و Busmantsi (در نزدیکی صوفیه).

بازداشت به عنوان مهاجر غیر قانونی می تواند تا شش ماه به طول بینجامد، و در برخی موارد، با اجازه دادگاه به حداکثر 18 ماه ادامه یابد. پس از 18 ماه مقامات بلغار نتوانسته باشند فرد خارجی را به کشور مبدا برگردانند او آزاد می شود. در حالی که در بازداشتگاه ها هستید ممکن است توسط سرویس های امنیتی بلغارستان به نام DANS بازجویی شوید.

اگر شما قبل از انتقال به بازداشتگاه، موفق نشدید درخواست پناهندگی تان را در مرز اعلام کنید حق دارید درخواست خود را توسط کارمندان پلیس مهاجرات در بازداشتگاه در مرکز بازداشتی که هستید، اعلام کنید.

پلیس مهاجرات جا برای مترجمین ندارد، بنابراین معمولاً وکلای رایگان کمیته هلسینکی، که مترجم آنان را همراهی می‌کند، اغلب به نوشتن یک درخواست کتبی برای پناهندگی در بلغارستان کمک می کنند. وکلای کمیته هلسینکی برای سازمان ملل متحد کار می کنند و مرتباً به مراکز بازداشت «بوسمانتسی» و «لیوبیمتس» روز دوشنبه می آیند.

در طی6 روز کاری بعد از ارائه دادن درخواست برای پناهندگی به پلیس مرزی یا پلیس مهاجرات شما باید آزاد شوید.

اگر آزاد کرن شما تاخیر شود حق دارید به دادگاه شکایت کنید. برای ارایه دادن شکایت شما می توانید از وکلا رایگان کمیته هلسینکی درخواست همکاری کنید.

اگر همه چیز صحیح است و تاخیری نیست، شما را به کمپ آزاد پناهندگان منتقل خواهند کرد.

آژانس دولتی پناهندگان، تنها ادارة دولتی می باشد که می تواند رسماً درباره شما تصمیم بگیرد به شما پناهندگی و پناهندگی انسان دوستانه اعطاء نماید و شما در بلغارستان و اروپا بمانید.

اگر شما به صورت قانونی وارد بلغارستان شده اید یا غیر قانونی وارد شده اید ولی از پلیس دستگیر نشده اید می توانید درخواست پناهندگی خود را مستقیماً به یکی از مراکز پناهندگی (کمپ) این آژانس ارایه کنید.

Audio file

حمایت ممکن است از مقامات بلغارستان به صورت شفاهی یا به صورت کتبی درخواست شود.
افرادی که بی‌سوادند و نمی توانند بنویسند به صورت شفاهی درخواست خود را مطرح می‌کنند.

اگر بی‌سواد هستید، می‌توانید از ماموران پلیس خواهش کنید درخواست شفاهی شما را برای حمایت در بلغارستان یاد‌داشت کنند. ماموران پلیس وظیفه دارند که درخواست شفاهی شما را یاد‌داشت کنند و سپس مترجم زبان شما باید آن را بخواند و اگر با موارد نوشته شده موافق باشید و همان باشد که گفته‌اید، آن را امضاء می‌کنید.

ولی پلیس به ندرت مترجم در اخیتار دارد، بنابراین وکلای رایگان کمیته هلسینکی، که مترجم آنان را همراهی می‌کند، اغلب به نوشتن یک درخواست کتبی برای پناهندگی در بلغارستان کمک می کنند. وکلای کمیته هلسینکی برای سازمان ملل متحد کار می‌کنند و مرتبا به بازداشت‌گاه‌های پلیس در مرز و داخل کشور سر می‌زنند.

اگر شما بی‌سوادید و در حال حاضر در برابر کارمند آژانس پناهندگان در بلغارستان هستید، هیچ مشکلی برای ثبت درخواست پناهندگی شما وجود ندارد، زیراآژانس هر زمان که با شما صحبت می کنید، از مترجم استفاده می‌کند.

ولی اگر سواد دارید بهتر است درخواست خود را کتبی و به زبان مادری‌تان بنویسید. و این طور می‌توانید دلایل فرار از کشور خود و تمام حوادثی را شرح دهید که باعث شده است شمااین تصمیم را بگیرید.

شایست‌است که شما هر گونه مدارک هویت، یا سایر اسنادی که به پیشینه‌ی زندگی‌تان مربوط است را به همراه داشته باشید و به ماموران پلیس یا کارمندان آژانس پناهندگان تحویل دهید.

هنگام ارایه دادن اسناد اصلی همراه با درخواست پناهندگی خود، کارمند دولتی که آنها را دریافت می‌کند باید یک پروتکل کتبی با امضای خودش تهیه کند و در آن یاد داشت شود چه نوعی مدارک داده‌اید. مواظب این پروتکل باشید زیرا بعدا با آن می‌توانید مدارک خود را دریافت کنید، مگر این‌که دلیل قانونی دیگر از سوی مقامات بلغارستان برای نگهداری آن‌ها وجود داشته باشد.

Audio file

مطابق قانون هر فرد خارجی می تواند از بلغارستان تقاضای حمایت و پناهندگی کند تا بماند در اروپا و زندگی کند.
این حق بستگی به ورود قانونی و یا غیر قانونی فرد خارجی به بلغارستان ندارد و ارائه گذرنامه معتبر و یا دیگر مدارک هویت و یا عدم وجود چنین مدارکی در تعلق گرفتن این حق به پناهجویان بی تاثیر است. داشتن مدرک هویت، تنها می تواند در تسریع تشریفات و تصمیم گیری درباره پرونده حمایت و پناهندگی موثر واقع شود.

تقاضای پناهندگی در بلغارستان می تواند توسط هر کسی – مرد، زن یا کودک – ارایه شود. زنان در اروپا حقوق برابر با مردان دارند و باید به نام خودشان تقاضا بدهند، حتی اگر متاهل باشند.

در موردی که کودکان با یک یا هر دو تا والدین خود وارد بلغارستان شده اند، والدین کسانی هستند که برای فرزندان خود درخواست پناهندگی می نویسند، اما فقط در صورتی که کودکان زیر 14 سال سن باشند.

ممکن است از کودکانی که 14 سال دارند مقامات هم بخواهند وی در خواست خودش را امضا کند و پدر یا مادرش با امضای خود آن را تصدیق کند.

فرزندان که 18 سال دارند همیشه خودشان تقاضا ارایه دهند و لازم نیست پدر یا مادر آنها هم آن را امضا کند.

کودکان در صورتی که تنها وارد بلغارستان شده اند یعنی بدون پدر، مادر یا بستگان خود باشند «کودکان بدون همراه بزرگسال» نامیده می شوند. قانون برای آنها قوانین و دستورالعمل های ویژه ای تدارک دیده است. آنها می توانند جداگانه فقط با امضای خود درخواست پناهندگی و حمایت به مقامات بلغار ارایه دهند.

3. وظایف و حقوق

من هنگام تشریفات پناهندگی چیست؟


Audio file

برای حقوق و وظایف شما در مورد دریافت پناهندگی و وضعیت در بلغارستان – لطفا به بخش «پناهندگی یا پناهندگی انسان دوستانه» مراجعه کنید.

Audio file

در طی تشریفات پناهندگی غیر ازحقوق شما هم وظایف دارید.
به عنوان پناهجو، شما مجبور هستید قوانین دولت بلغارستان رعایت کنید.

اولا و مهم کوشش نکنید خاک بلغارستان را به ویژه به صورت غیر قانونی ترک کنید. خروج غیر قانونی از بلغارستان نیز جرم است. ممکن است هنگام ورود غیر قانونی تان مجازات نشده اید اگر در مقابل پلیس، دادستانی یا دادگاه اعلام کرده بودید که دنبال پناه هستید. اغلب پناهندگان محکوم می شوند به دلیل ورودی غیر قانونی اگر سر وقت نگفته اند که دنبال پناهندگی در بلغارستان هستند. شما حتی ممکن است متوجه نشده باشید که محکوم شده اید زیرا در یک تشریفات دادگاهی سریع 3 روز بودید و معمولا حکم تان شرطی است و اجرا یش موکول شده تا جرم جدید مرتکب شود. با این حال، هنگام تلاش دیگر برای خروج غیرقانونی، همیشه بدون استثناء از یک دادگاه حکم و مجازات است. و اگر شما هنگام ورود محکوم شده اید، اگر همگام کوشش حروج غیرقانونی از بلغارستان دستگیر شوید، مجبور خواهید شد که اعدام هر دو حکم را به سر ببرید و زندانی شوید.

در کارت ثبت نام شما منطقه حرکت یاد داشت شده است. این بدان معنی است که شما نمی توانید بدون مجوز از مدیر کمپ این منطقه را ترک کنید. برای به دست آوردن چنین مجوز، شما باید یک درخواست کتبی به مدير کمپ ارسال نماييد و جايي که مي خواهيد برويد، مدتی و علتي قید کنید. مدیر کمپ به شما یک جواز صادر خواهد کرد که با آن بدون هیچگونه مشکلی منطقه حرکت تعیین شده را ترک کنید. معتبر جواز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را همانطور که صادر شد تمدید کنید. اگر بیش پزشک می روید و یا قرار است به به دادگاه خودتان معرفی کنید برای خروج از منطقه لازم از جواز نیست.

اگر آژانس پناهندگان به شما جا داده باشد شما تعهد به رعایت قوانین در کمپ پناهندگان و صدمه به اموال در اتاق و فضاهای عمومی دارید. در صورت صدمه به اموال، کارمندان آژانس پناهندگان ممکن است جریمه از 50 تا 200 لو تحمیل کنند.

شما همچنین مجبور هستید که بدون اجازه کمپ را ترک نکنید و در جای دیگری بمانید، حتی اگر تنها برای یک شب باشد. ممکن است در مدت طولانی از کمپ خارج باشید، اما اول باید یک درخواست کتبی بنویسید و از مدیر کمپ مجوز بخواهید که این کار را انجام دهید. در غیر این صورت، عدم حضور شما از کمپ ثبت خواهد شد و ممکن است شما را از کمپ بیرون کنند و دیگر نمی توانید به آن جا برگردید و زندگی کنید.

در نهایت، یکی از مهمترین وظایف شما، هر بار که یاد داشت، نامه یا سایر آگهی در یافت کنید با تاریخ و ساعت قید شده، پیش از مصاحبه کننده خود را حضور شوید.
در تاریخ و ساعت تعیین شده باید به کمپ که تشریفات پناهندگی تان انجام می کنند، حضور شوید. اگر در این تاریخ و زمان ظاهر نشوید، ریسک بزرگی است تشریفات پناهندگی شما لغو شود و حقوق تان به عنوان پناهجو در بلغارستان از دست دهید.

Audio file

در طول تشریفات پناهندگی، شما حق کار قانونی دارید. برای کسب چنین حق شما باید درخواست کتبی به مدیر کمپ پناهندگی که در آن زندگی می کنید ارایه دهید و اگر در کمپ پناهندگی زندگی نکنید – به مدیر کمپ که تشریفات شما اجرا می شود.

آین را می توانید انجام کنید 3 ماه بعد از ثبت نام و شروع تشریفات پناهجو شما.

Audio file

افرادی با نیاز ویژه یا استثنایی به طور مثل زنهای باردار، خانواده با بچه های زیاد، بیماران می تواند در مدتی که در تشریفات پناهندگی هستند، درخواست به اداره های اجتماعی بلغاری برای گرفتن کمک اضافی، ارایه دهند.
برای ارایه دادن درخواست برای کمک اجتماعی اضافی، ممکن است از کارکنان آژانس پناهندگی در کمپی که در آن زندگی می کنید و هم از سوی سازمان های صلیب سرخ و یا شورای پناهندگان زن کمک بگیرید.

Audio file

فرزندان زیر 18سالگی حق آموزش و پرورش رایگان در مدارس دولتی دارند.
برای ثبت کودکان در مدرسه می توانید از کارمندان آژانس پناهندگان در کمپ شما کمک بگیرید یا هم از صلیب سرخ، کاریتاس یا شورای پناهندگان زن.

Audio file

هنگام تشریفات پناهندگی از طریق دولت بلغارستان بیمه اجتماعی شما پرداخت می شود. دولت بلغارستان بیمه اجتماعی را فقط در طی تشریفات پناهندگی می پردازد. برای درمان باید پیش پزشک شخصی معاینه انجام شود. ثبت نام پیش پزشک شخصی با کمک کارمندان آژانس دولتی پناهندگان یا همکاری از دفتر صلیب سرخ بلغارستان می تواند اجرا شود.

در زمان تشریفات پناهندگی شما بیمه اجتماعی شما از طریق دولت بلغارستان پرداخت می شود. بیمه اجتماعی فقط در طی تشریفات پناهندگی شما است. برای درمان باید پیش پزشک شخصی معاینه انجام شود. برای راهنامایی به پزشک شخصی به دفتر پزشکی آژانس دولتی پناهندگان یا میانجی ها از دفتر صلیب سرخ بلغارستان یا شورای پناهندگان زن مراجعه کنید.

بنابراین در طول تشریفات پناهندگی شما حق دریافت درمان رایگان، اما نه برای همه انواع بیماری. بعضی خدمات مثل دندان پزشک، عمل جراحی و غیر به حساب آورده نمی شود و پرداخت می شود، به طوری که شهروندان بلغارستان این کار را انجام می کنند.

Audio file

چند روز پس از ثبت نام شما به عنوان پناهجو، شما نیز کارت ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که این شکلی است:

 

regcard_0.png

کارت ثبت نام(داکومنت) حاوی اطلاعات زیر:

نام و عکس
تاریخ تولد
جنس (مرد یا زن)
محل تولد
ملیت (تابعیت)
کودکان همراه زیر 14 سن.
شماره شخصی شما در بلغارستان،
نشانی محل زندگی (مرکز پناهندگان/ کمپ و یا آدرس دیگر بیرون از کمپ)
منطقه اطراف اردوگاه که در آن شما حق دارید بدون اجازه صریح آژانس پناهندگی حق عبور داشته باشیداین کارت به پلیس بلغارستان تصدیق می کند که شما در تشریفات پناهندگی هستید و حق دارید در بلغارستان اقامت کنید تا زمانی که این تشریفات با تصمیم مورد پرونده پایان میابد.کارت ثبت نام سند موقت است. معمولاً برای 3 ماه اعتبار صادر می شود و در طی تشریفات پناهندگی تمدید می شود. اگر مهلت اعتبار کارت تمام می شود و تشریفات هنوز تمام نشده است کارت ثبت نام باید تمدید شود. کارت ثبت نام شما نیز می تواند در طی تشریفات دادگاه هم تمدید شود.باید مرتب کارت خودتان تمدید کنید در آژانس پناهندگان چون وقتی مهلتش تمام می شود این کارت نامعتبر است و پلیس حق دارد شما را دستگیر کند.
اگر کارت خود را گم کنید، ممکن است آژانس پناهندگان قبل از صدور کارت جدید از شما بخواهد جریمه از 50 تا 200 لو بپردازید به دلیل غفلت.

اگر شما قبلا یک درخواست ارایه دادید که توسط مقامات بلغارستان بررسی شده است و درخواست دوم یا بعدی را ارائه دهید، آن زمان حق داشتن کارت ثبت نام دیگر ندارید، بجز در موردی که آژانس پناهندگی تصمیم نگرفته باشد تشریفات جدید برای شما باز کند.

Audio file

افرادی که در یک تشریفات پناهندگی هستند و در یک کمپ ها پناهندگان مکان داده شده بودند سه بار در روز حق گرفتن غذا دارند.
غذا توسط آژانس پناهندگان داده می شود و ممکن است غذای گرم یا بسته بندی باشد. غذا با توجه به محدودیت های مذهبی تهیه می شود و گوشت خوک معمولآ پخنه نمی شود.

سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار و شام) روزی دو بار به ارایه بزرگسالان توزیع می شود.

کودکان کودکان بدون همراه بزرگسال که بدون والدین، بستگان و سایر افراد نزدیک در بلغارستان هستند، حق دارند غذایی شان روزی سه بار داده شود.

Audio file

اگر برای اولین بار تقاضای پناهندگی در بلغارستان ارایه دهید حق دارید در یکی از مراکز پناهندگی (کمپ ها) مسکن داشته باشید.
خانواده ها حق دارند خواهش کنند با هم باشند.

برادران و خواهران نیز حق دارند که با هم قرار بگیرند، چه کودکان و چه سالمندان.

کودکان بدون همراه بزرگسال که در بلغارستان بدون والدین و سایر بستگان هستند حق دارند درخواست کنند که در اتاق های جداگانه که مخصوص برای کودکان یا خانواده ها است و هم حق هم اتاقان نباشند با غریبه ها بزرگسالان .

به هرحال، اگر شما قبلا یک درخواست داده بودید که از سوی مقامات بلغارستان به آن رسیدگی شده است یا درخواست دوم یا بعدی را ارائه می دهید، دیگر حق ندارید از آژانس پناهندگان انتظار داشته باشید که مکانی برای زندگی در اختیارتان قرار بدهد و شما باید خودتان را جایی برای زندگی پیدا کنید. اما اگر متعلق به یک گروه آسیب پذیر یا با نیاز ویژه یا استثنایی هستید ممکن است بعد از تقاضای دوم یا بعدی، همچنان به شما جا و هم غذا داده شود. مطابق قانون، افراد آسیب پذیر به کسانی چون کودکان، زنهای باردار، پدر و مادر تنها با کودکان زیر 18 سال، بیماران و مردم مسن یا مردم قربانیان قاچاق انسان، شکنجه، تجاوز به عنف یا رنج برده از اشکال دیگر از سوء استفاده روانی، جسمی یا جنسی، گفته می شود.

در بلغارستان چند تا کمپ پناهندگان است:

p1.png

کمپ Pastrogor

آدرس: ده 6519Pastrogor ، شهرداری اسویلنگراد،
استان هاسکوو


p2.png

Harmanli کمپ

6450, Drujba №23 آدرس:
استان هاسکوو


p3.png

کمپ بانیا

آدرس: ده «بانیا»8914، شهرداری Nova Zagora،p6 Mineralni bani №17،
استان Stara Zagora


p4.png

Ovtcha Kupel کمپ

آدرس: : شهر صوفیه1614 ، Ovtcha Kupel خیابان «منتویدئو»، شماره А 21


p5.png

Vrajdebna کمپ

آدرس: شهر صوفیه، Vrajdebna، خیابان «Botevgradsko shose» شماره270


p6.png

Voenna rampa کمپ

آدرس: : شهر صوفیه، Voenna rampa- Iztok ، خیابان «Lokomotiv»،
شماره 11

وقتی که شما آپارتمان اجاره کرده اید، بسیار دشوار است که اجازه دهند دوباره به کمپ پناهندگی بازگردید، و آنجا زندگی کنید به دلیل بی پولی و یا دلیل دیگر.

آدرس شما که در آن زندگی می کنید باید توسط کارمندان آژانس پناهنگان در کارت ثبت نام شما یاد داشت شود.
به هم این دلیل هنگام تغییر نشانی یا شماره تلفن خود، باید با درخواست کتبی به آژانس اطلاع بدهید که آدرس محل جدید اقامت شما یاد داشت شود در مدرک ثبت نام شما. در صورت بی اطلاع بودن آژانس پناهندگان از نشانی جدید شما خبر نخواهد داشت به چه آدرسی دعوت نامه برای مصاحبه شما ارسال کند و تشریفات پناهندگی ممکن است متوقف و لغو شود و حقوق تان در بلغارستان از دست بدهید.

این باید هر بار که آدرس خود را تغییر می دهید انجام شود. و اگر نه ممکن است مشکلاتی نه تنها با تشریفات پناهندگی ولی هم با پلیس داشته باشید.

همچنین یک کمپ بسته برای پناهندگان وابسته با آژانس پناهندگان مجود دارد. این کمپ از بازداشتگاه های پلیس مهاجرت در Busmantsi و Lyubimets متفاوت است. معمولا آژانس پناهندگان در آن افرادی را که مرتکب تخلفات شدند یا مکرر قواعد نظم در اردوگاه های پناهندگان یا دیگر موارد نقض نظم عمومی یا حتی جرایم مرتکب شده اند، بارها و بارها تلاش کرده اند بیگلی را ترک کنند. در چنین کمپ پناهنده ای ممكن است بازداشت شود و افرادی كه سعی در ایجاد هویت واقعی خود دارند. در این موارد، روند پناهندگی برای این افراد تا زمانی که آنها در کمپ پناهندگان بسته قرار می گیرند، تکمیل می شود. مکان دادن در کمپ پناهندگان بسته می تواند در دادگاه تجدید نظر شود.

Audio file

در طی تشریفات پناهندگی (از ارایه دادن در خواست برای پناهندگی) تا زمانی که نتیجه قطعی درخواست خود را دریافت کنید، حق دارید در بلغارستان بمانید بدون در نظر گرفتن اینکه شما به صورت قانونی وارد شده اید و اسناد سفر ملی منظم در خارج از کشور دارید.

این به این معنی است که مقامات بلغاری حق ندارند شما را به کشوری بازگردانده کند که از آن وارد کشور بلغارستان شده اید (روش پذیرش دوباره) و یا به طور مستقیم در کشور مبدا شما (روش اخراج یا دیپورت).

طبق قانون، این تشریفات به طور خودکار تعلیق در می آیند، تا صدور تصمیم نهایی در مورد پناهندگی شما. تصمیم گیری نهایی می شود اگر آن را به نفع شما نیست (جواب رد)، اما شما شکایت به دادگاه ارایه نداده اید و یا اگر شما آن کار را انجام کرده اید، اما دادگاه تصمیم آژانس را به شما پناهندگی ندهد تایید کرده است.

4. مراحل تشریفات


Audio file

ممکن است که شما در حال حاضر از سوی آژانس پناهندگان یک پاسخ منفی برای گرفتن پناهندگی در بلغارستان گرفته شده اید.

اگر به دادگاه بلغار درخواست تجدید نظر را ارایه نکرده باشید یا دادگاه درخواست تجدید نظر شما رد کرده است و دادگاه تصمیم آژانس را تایید کرده است، شما حق ندارید در بلغارستان بمانید.

در این مورد، آژانس پناهندگان از تمدید اعتبار کارت ثبت نام شما خود داری می کند و آن را پس خواهد گرفت.

در این وضعیت، ممکن است شما توسط پلیس مهاجرت بلغارستان بازداشت (دستگیر) و یا به کشور خود بازگشت (دیپورت) شوید. در چنین مواردی، پلیس ممنوعیت ورود به بلغارستان تا حد اکثر 5 سال صادر می کند که در مورد همه کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز صدق می شود.

طبق قانون، شما می توانید درخواست بعدی را به آژانس پناهندگان ارایه دهید تا در بلغارستان به عنوان پناهنده بمانید.

ولی باید بدانید که ارایه درخواست بعدی آژانس پناهندگان را مجبور نمی کند تشریفات جدید پناهندگی برای شما باز کند و مدرک موقت جدید (کارت ثبت نام) به شما بدهد.

اگر شما می خواهید آژانس دولتی پناهندگان تشریفات جدید برای شما باز کند شما باید همراه درخواست جدیدتان مدارک پیوست کنید که اطلاعات جدیدی را در مورد پرونده شما می دهند و توضیحات بدهند در صورت بازگشت به کشور مبدا شما چه خطر برای شما وجود دارد.

آن وقت برای همکاری می توانید به وکلاء کمیتة هلسنکی مراجعه کنید.

در طی 2 هفته (14 روز) از ثبت نام درخواست بعدی شما آژانس پناهندگان تصمیم خواهد گرفت که آیا تشریفات جدید برای پناهندگی برای شما باز کند یا از باز کردنش خود داری کند.

هر تصمیمی که آژانس پناهندگان می گیرد، باید آن را در برابر امضاء به شما داده شود. اگر جواب منفی باشد، شما حق دارید تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه بدهید.

شکایت باید در طی 7 هفت روز از گرفتن جواب رد در برابر امضا به دادگاه ارایه شود.

آخرین مهلت را از دست ندهید! اگر شکایت را در این مهلت ندهید، دادگاه آن را بررسی نخواهد کرد و حق خود درباره تشریفات جدید از دست می دهید.
بلافاصله از وکلای کمیته هلسینکی یا وکیل دیگری کمک بگیرید.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.
Audio file

مصاحبه کننده باید در عرض سه ماه از ثبت نام شما تصمیم در مورد شما اعلام کند. اگر لازم است این مدت بیشتر شود در این صورت مصاحبه کننده به طور کتبی شما را در جریان قرار بگیرد. اگر در عین حال درخواست خود را برای پناهندگی پس بگیرید، باید بدانید که شما حقوق پناهندگی خود را در بلغارستان از دست می دهید.
در این تصمیم، مصاحبه کننده می گوید که آیا به شما پناهندگی در بلغارستان داده می شود یا خیر. این تصمیم به صورت کتبی آمده می شود و شما از سوی مصاحب کننده، فراخوانده می شوید که شما را درباره برای نتیجه پرونده شما آگاه کند.

حضور مترجم هنگام تحویل تصمیم الزامی است. مترجم باید قبل از امضا، متن حکم رای تصمیم را برای شما بخواند. و هم یک نسخه از آن به شما داده شود.
اگر شما بیرون از مرکز پناهندگان زندگی می کنید از طریق پست از آژانس دولتی پناهندگان نامه ای دریافت می کنید که در آن آماده بودن رای تصمیم به شما اعلام می شود. شما باید بی درنگ خود را به مرکز آژانس مربوطه معرفی کنید تا حکم اعلام شده درباره پرونده خود را برابر امضا دریافت نمایید.

Audio file

از طريق تشریفات پناهندگی، آژانس پناهندگان تصميم مي گيرد که به شما اجازه اقامت در بلغارستان بدهد و چه نوعی پناهندگی – پناهندگی يا پناهندگیِ انسان دوستانه.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت بین دو تا نوع پناهندگی لطفا به بخش« پناهندگی يا پناهندگیِ انسان دوستانه » مراجعه کنید.

برای تصمیم گیری، کارکنان آژانس پناهندگان شما را به مصاحبه دعوت خواهند کرد.

به شما یک سند برای امضا کردن می دهند که در تاریخ و ساعت قید شده در آن، شما باید برای دیدار با مصاحبه کننده تعیین شده از آژانس برای تشریفات پناهندگی شما، بروید.

وقتی یاد داشت یا نامه برای مصاحبه دارید که در آن تاریخ و ساعت قید شده است، باید سر وقت حاضر شوید!
هنگام مصاحبه، شما باید:

همه چیز را کامل برای مصاحبه کننده شرح دهید و هیچ چیز را پنهان نکنید. دلایل ترک کشور خود را با جزییات توضیح بدهید، اگر زمان دقیق رویدادهای که توصیف می کند به یاد دارید، حتما قید کنید. از بازگویی داستانهای غیر واقعی و نادرست به شدت پرهیز کنید. تمام گفته ها و اطلاعات داده شده در زمان مصاحبه به عهده خود شما است.
اسم اصلی خود را اعلام کنید، چرا که در صورت گرفتن پناهندگی در بلغارستان نمی توانید از مدارک صلاحیت خود (دیپلم، گواهی نامه رانندگی) استفاده کنید. علاوه بر این نادرست نوشتن اسمهایتان ممکن است مانع شود برای ملحق شدن شما با اعضای خانواده شما. اگر موقع ثبت نام شما متوجه شوید که مشخصات شما اشتباه ثبت شده یا به ترتیب اشتباه نوشته شده است باید فوراً مصاحبه کننده را آگاه کنید.
گفته های خود را با ارائه مدارک تأیید کنید. این مدارک کمک خواهد کرد که به درخواست شما برای پناهندگی زودتر رسیدگی شود.
هنگام مصاحبه حق دارید از مترجم زبان که بلد باشید بهره مند شوید. اگر در تفهیم یا فهم مترجم با شما مشکل دارید می توانید درخواست کنید مترجم دیگری جایگزین وی شود. اگر ترجیح می دهید مترجم هم جنستان باشد.

قبل از امضا کردن پروتکل از مصاحبه باید برای شما دقیقا خوانده و به زبان که شما درک می کنید ترجمه شود. اگر اظهارات شما دقیقاً یاد داشت نشده باشد

می توانید بر وضعیت تصمیم گیری شما تاثیر منفی بگذارد.

Audio file

بعد از ثبت نام شما به عنوان پناهجوی در بلغارستان در میان کارمندان آژانس پناهندگان یکی )مرد یا زن) به عنوان مسئول پرونده شما، تعیین خواهد شد. به این شخص مصاحبه کننده گفته می شود. لطفا نام مصاحبه کننده خود را به یاد داشته باشید.

اول، مصاحبه کننده شما باید تصمیم بگیرد که آیا درخواست پناهندگی شما باید در بلغارستان یا در کشور دیگر از اتحادیه اروپا بررسی شود روند این تصمیم گیری تشریفات دوبلین نامیده می شود.

به همین دلیل فقط در موردی که اعضای خانواده شما در کشور دیگری از اتحادیه اروپا زندگی کنند، قبل از آمدن شما به بلغارستان حق دارید درخواست کنید که تقاضای پناهندگی شما بر اساس موارد زیر در آن کشور مورد بررسی قرار بگیرد:

یا اگر شما کودک زیر 18سال باشید، و پدر، مادر یا مادربزرگ/پدر بزرگ تان در کشور دیگری از اعضای اتحادیه اروپا زندگی می کنند؛

یا همسرتان در کشور دیگری از اعضای اتحادیه اروپا است؛
یا اگر فرزند یا فرزندان زیر سن قانونی شما، در کشوردیگر زندگی کنند.
آژانس دولتی پناهندگان در صورت عدم اطلاع از اینکه شما یک خانواده (همسر، فرزند زیر 18 ساله) یا سایر بستگان در کشوری از اتحادیه اروپا دارید، این مسئل را بررسی نخواهد کرد.

در این موارد لازم است هنگام ثبت نام یا اولین مصاحبه خود این اطلاعات به مصاحبه کننده از آژانس بگوید و مدارک را تحویل دهید: اصل، فتوکپی یا الکترونیکی از تلفن همراهتان: سند ازدواج و یا شناسنامه، کتابچه خانواده، یک کپی از مدارک آقامت که دولت اروپایی برای عضو یا اعضای خانواده شما صادر کرده است.

علاوه بر این، شما باید یک اظهارنامه کتبی را امضا کنید که موافق هستید بلغارستان شما را به کشور دیگر اروپای بفرستد.

لازم است بستگان شما که در کشور دیگر اروپای زندگی می کند هم یک موافقت نامه امضا کنند و آن را به آژانس پناهندگان با پست، ایمیل یا به وسیله فکس ارسال کنند. در این اظهارنامه همسر، فرزند یا بستگان دیگر باید موافقت خود را برای اقامت شما نزد ایشان کتبا اعلام کنند.

این درخواست باید هر چه زودتر و بدون اتلاف زمان انجام شود! مهلت برای شروع تشریفات دوبلین 3 ماه از ثبت نام شما در آژانس پناهندگی است. اگر در این مدت درخواست تشریفات دوبلین نکنید، ممکن است حق خود را برای انتقال شما به کشور دیگر اروپای پیش بستگان خود از دست بدهید.

بهتر است بلافاصله بعد از ثبت نام شما برای کمک با وکلای کمیته هلسینکی تماس بگیرید. آنها به شما همکاری می کنند اسناد خود را جور کنید و روند انتقال شما از بلغارستان به کشور اروپایی دیگر پیش خانواده یا بستگان شما بکار بیاندازید.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.

5. شکایت


Audio file

تشریفات مقابل دادگاه نیز متفاوت است و بستگی به این دارد که چه نوعی تشریفات پناهندگی قبل از دریافت کردن تصمیم رد بوده اید.
اگر در جواب آژانس رد یک مدت 7 روز برای ارایه دادن شکایت قید شده است، این به این معنی است که این تصمیم پس از یک تشریفات پناهندگی سریع صادر شده است یا بعد از رسیدگی به درخواست پناهندگی بعدی برای باز کردن تشریفات جدید.

اگر در جواب آژانس رد یک مدت 14 روزه برای ارایه دادن شکایت قید شده است، این به این معنی است که این تصمیم پس از یک تشریفات پناهندگی عمومی صادر شده است.

درخواست تجدید نظر درمورد تشریفات سریع به دادگاه براساس آدرس یاد داشت شده در کارت ثبت نام، رسیدگی می شود. تصمیم این دادگاه نهایی است.

وضعیت یکسان است در مورد ارائه شکایت علیه امتناع از درخواست بعدی. شکایت توسط دادگاه رسیدگی می شود، که با آدرس نوشته شده در کارت ثبت نام، تعیین می شود. تصمیم دادگاه و این روش نهایی است.

وقتی درخواست تجدید نظر در تشریفات عمومی است، شکایت در دو دادگاه مطرح می شود، یعنی اگر شما از تصمیم دادگاه اول ناراضی هستید، می توانید شکایت به دادگاه عالی ارایه دهید.

حکم اولین دادگاه باید از سوی کارمند رسمی دادگاه در برابر امضای شما به شما تحویل داده می شود. کارمند به آدرس نوشته شده در شکایت، می آید. یعنی شما در صورت تغییر نشانی پس از ارایه شکایت، باید دادگاه را کتباً از آدرس جدید خود آگاه کنید. برای اریه درخواست به دادگاه درباره آدرس جدید خود، می توانید با وکیل کمیته هلسینکی یا وکیلی که داشتید موقع تشریفات پناهندگی تماس بگیرید در موردی که داشتید. در غیر این صورت اگر رای دادگاه علیه شما صادر شود، شما حق درخواست رسیدگی در دادگاه بالاتر را از دست می دهید.

شما حق داشتن مترجم در جلسه دادگاه دارید. اگر مترجم را نمی فهمید یا مترجم زبان شما را به خوبی نمی داند، شما حق دارید به دادگاه بگویید و مترجم دیگری بخواهید.

در جلسه دادگاه باید تمام اسناد و مدارک قابل دسترسی برای اثبات هویت خود و دلایل ترک کشورتان و پناه به بلغارستان ارائه کنید. اگر قاضی از گرفتن سند را امتناع کند، اصرار کنیدكه این سند را بپذیرد، زیرا شما به آن حق دارید.

اگر دادگاه درخواست تجدید نظر در مورد امتناع را محکوم کند – قاضی آژانس پناهندگی را مجبور به بازنگری پرونده شما و تصمیم گیری تازه در مورد درخواست پناهندگی شما در بلغارستان می کند. در این مورد، مصاحبه کننده ممکن است مجبور به تماس با شما برای مصاحبه اضافی باشد.
اگر پاسخ دادگاه منفی باشد شما حق دارید تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه بدهید و از دادگاه درخواست کنید تصمیم آژانس پناهندگان را لغو کند و به آژانس دستور بدهد به شما تصمیم دیگر صادر کند. این حق را دارید فقط اگر در تشریفات عمومی بودید. اگر پرونده شما توسط آژانس پناهندگان در تشریفات سریع رسیدگی شده بود یا درخواست پناهندگی بعدی شما مورد رسیدگی قرار گرفته است، شما حق ندارید به دادگاه عالی اعتراض کنید و تصمیم امتناع پناهندگی نهایی می شود. در این مورد، شما حقوق پناهندگی خود را در بلغارستان از دست می دهید و ممکن است به کشور مبدا دیپرت شوید.

Audio file

سفارش میشود که از خدمات و کمک وکیل مدافع استفاده نمایید ، مخصوصأ در نوشتن و دادن اعتراض نامه بمقابل فیصله که جواب رد داده شده است .
اگر میخواهید که اعتراض نامه در مقابل جواب منفی ( رد ) ادارهً مهاجرین به محکمه بدهید ، دفعتأ بعد ازینکه فیصله را حاصل نمودید با وکیل مدافع ارتباط بگیرید ، تا اینکه میعاد که برای اعتراض وجود دارد آنرا از دست ندهید .
قبل از همه ، میتوانید که به وکیلان مدافع کمیتهً هلسنکی که بطور مجانی است مراجعه نمايید ، که این کمیته همکار رسمی کمیساریت عالی ملل متحد در امور مهاجرین میباشد.
وکیلان مدافع کمیتهً هلسنکی بطور مجانی کمکهای حقوقی ، مشوره ها ، آماده ساختن پیشنهادات و اعتراض نامه ها را فراهم مینمایند ،بشمول این کمکها همچنان در محکمه میتواند در پروسهُ پناهجویی شما را کمک نمایند .

bhc_1.jpg

کمیتهً هلسنکی بلغاریه

صوفیه – کوچهُ « اوزونجوفسکه » نمبر۱ منزل ۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۳۳۱۸ /۰۰۳۵۹۲۹۸۰۲۰۴۹
تیلفون: 00359 888 788 105
ایمیل: refunit2@bghelsinki.org
Web site: www.bghelsinki.org

سویلینگراد – کوچهُ « جنرال ستروکوف » نمبر۵
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۷۹۶۳۱۱۸
تیلفون: 00359 888 819 745
Web site: www.bghelsinki.org

خرمنلی – ناحیهُ دروژبه نمبر۲۳ در کمپ مهاجرین روبروی تعمیر اداری
Web site: www.bghelsinki.org

اوقات کار :از ۱۰:۰۰تا ۱۲:۰۰ ــ از ۱:۰۰ تا ۴:۰۰


اگر آرزو دارید که وکیل مدافع داشته باشید که وی شما را در محکمه در قسمت دوسیهُ تان کمک نماید ، باین منظور کمیتهً هلسنکی را آگاه بسازید ، اینها یک درخواست مخصوص بهمرای اعتراض نامهُ شما که به محکمه میدهید ضمیمه میسازد ، که قاضی وکیل مدافع دولتی که بطور مجانی میباشد برایتان تعیین نماید .
در صورتیکه شما قبلأ وکیل مدافع دولتی که بطور مجانی میباشد ، داشته باشید که وی شما را در جریان دوسیهُ پناهجویی تان کمک مینماید باید بدون ضیاغ وقت با وی در تماس شوید که در پیشکش نمودن اعتراض نامه به محکمه شما را کمک نماید .
وکیل مدافع دولتی که برای شما تعیین شده است در مورد اینکه شما را در مقابل ادارهُ مهاجرین و یا اینکه در محکمه مساعدت نماید در دفتر کمکهای حقوقی ملی کار میکنند.

nbpp.jpg

دفتر کمکهای حقوقی ملی

صوفیه ۱۴۲۱ ، کوچهُ « رزویگور » نمبر ۱
تیلفون سرتاسری برای کمکهای حقوقی ۰۰۳۵۹۷۰۰۱۸۲۵۰
Web site: www.nbpp.government.bg

اوقات کار : از ساعت ۹:۰۰ ــ ۱۷:۰۰


باینترتیب وکلای دفتر کمکهای حقوقی ملی حق ندارند از شخص کاندید برای پناهجویی پول بخواهند تا از آنها در مورد دوسیه هایشان در محکمه نمایندگی و دفاع نماید ، زیرا درینمورد دولت بلغاریا به آنها پول میپردازد .

وکیل مدافع دولتی که در مورد دوسیهُ پناهجویی تان در مقابل ادارهُ مهاجرین ویا اینکه در محکمه مقرر شده است بطور مجانی میباشد .
وکیل مدافع دولتی حق ندارد که از شما پول بخواهد برای اینکه از شما در
مقابل دوسیهُ تان دفاع نماید زیرا که از طرف دولت بلغاریا برایشان پول پرداخته میشود .

در صورت امکان همیشه با وکیل مشوره نمایید ، زمانیکه نمیدانید چه حقوق دارید د یا اینکه نمیتوانید فیصله نمایید که در کدام حالات چگونه عمل نمایید .
سازمانهای دیگریکه کمکهای حقوقی را بطور رایگان برای مهاجرین مینمایند :

arm.jpg

انجمن برای مهاجرین و پناهندگان

صوفیه – کوچهُ « گراف ایگناتیف » نمبر۶ ، منزل ۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۹۸۸۰۰۵۷
ایمیل : peregrine@aster.net
Web site: http://abm-bg.org


fvb.jpg

بنیاد « مرکز برای کمکهای حقوقی – صدا در بلغاریا »

صوفیه – کوچهُ « تریادیسه » نمبر۵ ب ، منزل ۵ ، دفتر ۲۲۶
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۰۷۷۹
ایمیل : voiceinbulgaria@gmail.com
Web site: www.centerforlegalaid.com


far.jpg

بنیاد « رسیدن به حقوق »

تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۸۷۹۳۲۸۰
ایمیل :office@farbg.eu
Web site: www.farbg.eu


bcdi.jpg

مرکز تحقیقاتی برای جیندر در بلغاریا

صوفیه – جادهُ « وسیل لیفسکی » نمبر ۳۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۶۳۵۳۵۷
ایمیل: office@bgrf.org
Web site: http://bgrf.org

خسکووا – کوچهُ « پیرین » نمبر ۹
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸۵
ایمیل: bgrfhaskovo@mail.bg
Web site: http://bgrf.org>

دیمیتروفگراد – کوچهُ « کلیمنت اوخریدسکی » نمبر۱، منزل ۱، اتاق ۱
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸
ایمیل : bgrfdimitrovgrad@mail.bg
Web site: http://bgrf.org


Audio file

تصمیم تشریفات پناهندگی شما ممکن است مثبت باشد (شما پناهندگی یا پناهندگی انسان دوستانه دریافت شوید) ولی ممکن است منفی باشد(به شما پناهندگی داده نمی شود).

کارمندان آژانس دولتی پناهندگان موظفند یک کپی از این تصمیم در برابر امضای به شما بدهند. ولی قبل از این، متن رای تصمیم باید توسط مترجم به زبان قابل فهم برای شما خوانده می شود.

اگر تصمیم منفی باشد (به شما پناهندگی یا پناهندگی انسان دوستانه داده نمی شود) و شما از جواب منفی ناراضی هستید شما حق دارید تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه بدهید و از دادگاه درخواست کنید تصمیم آژانس پناهندگان را لغو کند و به آژانس دستور بدهد به شما پناهندگی بدهد.

از امضا کردن تصمیم و گرفتن نسخه ای از آن امتناع نکنید. حتی اگر شما امتناع کنید تصمیم خود را امضا کنید، مهلت تجدید نظر آن در دادگاه همچنان اجرا می شود. همچنین شما از تصمیم خود لازم دارید، زیرا اگر می خواهید تجدیدنظر کنید، باید بلافاصله آن را به وکیل ببرید. بدون این تصمیم وکیل نمی تواند شکایت علیه آن بنویسد زیرا وکیل باید دلایل رد کردن در خواست شما برای پناهندگی بخواند.

شکایت باید در مهلت زمانی تنظیم شود که شما تصمیم را قانونا – با دادن امضا و درج تاریخ – دریافت کرده اید.
مهلت تنظیم شکایت در آخر برگه رای تصمیم قید شده است و می تواند 7 روز یا 14 روز باش این مهلت نباید مورد غفلت واقع شود!

اگر شکایت را در مدت تعیین شده در تصمیم ارایه نکنید، دادگاه مبنایی برای بررسی پرونده در اختیار نخواهد داشت، تصمیم آژانس قطعی خواهد شد و تشریفات پناهندگی شما به پایان خواهد رسید. در این صورت مقامات بلغار حق دارند شما را به کشور خودتان بازگردانند.

ارایه شکایت رایگان است. طبق قانون این تشریفات دادگاه مجانی است. توصیه می شود برای نوشتن و ارایه شکایت شما همیشه با وکیل مشورت کنید.

6. پناهندگی یا پناهندگی انسان دوستانه


Audio file
brc.png

صلیب سرخ در بلغارستان

Sofia 1407, 76 James Boutcher Blvd.
نشانی: شهر صوفیه 1407، خیابان «جیمس بائوچر»، شماره 76
تلفن: 00 359 2 49 23 093
Web site: www.redcross.bg


crw.png

شورای پناهندگان زن در بلغارستان

Address: Sofia, 95 Exarh Josif str.
نشانی: شهر صوفیه 1407، خیابان «جیمس بائوچر»، شماره 76
تلفن: 00359 8 78 136 231
Web site: www.crw-bg.org


caritas.png

کاریتاس

Address: Sofia, 1 Struma str.
خیابان «استروما»، شماره 1
تلفن: 00 359 2 920 08 25
Web site: www.caritas-sofia.org

Audio file

اگر پناهندگی انسان دوستانه دریافت کردید حق دارید:

بدون داشتن مجوز ویژه کار کنید؛
در مدارس و دانشگاه های دولتی درس بخوانید؛
در بلغارستان به خانواده خود بپیوندید؛
پنج سال بعد از گرفتن پناهندکی تابعیت بلغاری دریافت کنید؛
تحت شرایط و ضوابط «افراد خارجی مجاز به اقامت دائمی در بلغارستان»به خارج از کشور سفر کند. (بعد از دریافت کردن ویزا از سفارت مربوطه و ماندن آنجا براساس مدت قید شده در ویزا.)

Audio file

اگر پناهندگی دریافت کردید حق دارید:

بدون داشتن مجوز ویژه کار کنید؛
در مدارس و دانشگاه های دولتی درس بخوانید؛
در بلغارستان به خانواده خود بپیوندید؛
سه سال بعد از گرفتن پناهندگی تابعیت بلغاری دریافت کنید؛

 • تحت شرایط و ضوابط شهروندان بلغاری به خارج از کشور سفر کنید (بدون ویزا در کشور دیگری از اتحادیه اروپا تا 90 روز در ظرف شش ماه بمانید).

  اتحادیه اروپا

  درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.
 • 7. مدارک


  Audio file

  بعد از دریافتن پناهندگی(استاتوت) حق داشتن کارت دائمی دارید.
  اگر پناهندگی دریافت کردید شما حق کارت فرد خارجی با پناهندگی دارید.  آین کارت 5 سال اعتبار دارد.

  id1.png
  id2.png

  اگر پناهندگی انسان دوستانه دریافت کردید شما حق کارت فرد خارجی با پناهندگی انسان دوستانه دارید.  این کارت 3 سال اعتبار دارد.

  id3.png
  id4.png

  کارت پناهندگی5 سال و کارت پناهندگی انسان دوستانه 3 سال اعتبار دارد. مهلت اعتبار کارت ها به معنای اعتبار (استاتوت) نیست و فقط اعتبار کارت نشان  می دهد. اگر مهلت سند تمام شده است آن را بدون مشکل برای یک مدت جدید می تواند تمدید شود.

  کافی است یک ماه قبل از تاریخ انقضا کارت قابلی تان صدور کارت جدید درخواست کنید و مالیات برای صدور آن پرداخت کنید. این تشریفات برای هر دو نوع کارت – پناهنده و انسان دوستانه، به کار برده می شود.
  برای صدور کارت اول باید از شهرداری محل اقامت خود شماره ملّی (ЕГН) بگیرید. برای دریافتن شماره ملّی باید کارت ثبت نام خود، اصل اعلام تصمیم پناهندگی (استاتوت)؛ نامه ویژه از آژانس دولتی پناهندگان به رئیس شهرداری که انتخاب کرید در آن اقامت داشته باشید، به شهدرداری ارایه کنید. برای دریافت شماره ملی، هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی شود.

  برای تسریع در روند گرفتن کارت در آژانس پناهندگان به هیچ وجه آدرس جعلی ندهید.
  دادن اطلاعات جعلی به مقام بر اساس قانون جرم شناخته می شود و مشمول مجازات است.

  id5.png
  id6.png

  بعد از ثبت نام شما به عنوان پناهجو در بلغارستان توسط کارمندان آژانس دولتی پناهندگان، شما باید تمام اسناد ملّی خود را که همراهتان باشند به مسئول مربوطه تحویل بدهید. طی سه روز به جای آنها، یک کارت ثبت نام (داکومنت) دریافت می کنید که مدرک شناسایی شما هنگام تشریفات اداری خواهد بود.
  چند روز پس از ثبت نام شما به عنوان پناهجو  کارت ثبت نام(داکومنت) دریافت خواهید کرد که شبیه این است:

  regcard.png
  • کارت ثبت نام(داکومنت) حاوی اطلاعات زیر:

  • نام و عکس
  • تاریخ تولد
  • جنس (مرد یا زن)
  • محل تولد
  • ملیت (تابعیت)
  • کودکان زیر 14 سن همراه شما.
  • شماره شخصی شما در بلغارستان،
  • نشانی محل زندگی (مرکز پناهندگان/ کمپ و یا آدرس دیگر بیرون از کمپ)

  منطقه اطراف کمپ که در آن حق دارید بدون اجازه آژانس دولتی پناهندگان حرکت کنید.

  این کارت در مقابل پلیس ثابت می کند که شما در طی تشریفات پناهندگی هستید و حق ماندن در بلغارستان دارید تا تکمیل تشریفات پناهندگی شما با تصمیم آژانس.

  کارت ثبت نام سند موقت است.  معمولاً این کارت 3 ماه اعتبار دارد و در طی تشریفات تمدید می شود. اگر مهلت اعتبار کارت تمام می شود و تشریفات هنوز تمام نشده است کارت ثبت نام باید تمدید شود. این هم به این معنی است که کارت ثبت نام شما نیز همگام تشریفات دادگاهی تمدید می شود.
  کارت ثبت نام معتبر دارد در طی تشریفات پناهندگی و معمولا مهلت اعتبارش 3 ماه است. اگر در این مدت تشریفات شما به پایان نرسیده باشد، ولی مهلتش کوتاه شده است، لازم است برای تمدید آن چند روز  پیش از تمام شدن مهلت اعتبار آن به کمپی که کارتتان را صادر کرده، مراجعه کنید.

  گر می خواهید آدرس خود را عوض کنید، پیش از این باید از آژانس پناهندگان اجازه درخواست کنید. و آژانس باید آدرس جدید شما را در کارت یاد داشت کند تا شما هنگام تفتیش پلیس مشکل نداشته باشید

  با کارت ثبت نام شما حق دارید در طی تشریفات پناهندگی خود در بلغارستان به صورت قانونی زندگی کنید. کارت باید همیشه همراهتان باشد و هنگام درخواست پلیس و همچنین هنگام مراجعه به نهادهای دولتی، دادگاه، درمانگاه یا بیمارستان و مواردی از این دست، لازم است این کارت را ارائه دهید.

  با کارت ثبت نام 3 ماه بعد از ثبت خود حق کار کردن دارید. شما باید درخواست به آژانس ارایه دهید تا به شما مجوز برای کار داده شود.

  با کارت ثبت نام  نمی توانید

  در بلغارستان ازدواج کنید.
  نزدیک در نواحی مرزی بلغارستان بروید یا بلغارستان را ترک کنید
  حساب بانکی باز کنید و پول نقد انتقال کنید؛

  8. کودکان بدون همراه بزرگسال


  Audio file

  در صورتی که جواب رد گرفتید خیلی مهم است بلافاصله به نماینده و وکیل خود را اطلاع بدهید، اگر آنها هنگام که مصاحبه کننده به شما تصمیم را برای امضا داده شده بود، با شما نبودند.

  اگر وکیل نداشته باشید و نمی توانید با نماینده خود را تماس بگیرید، فوراً باید به یکی از دفاتر کمیته هلسینکی بروید و جواب رد را ببرید و نشان دهید!

  دفاتر کمیته هلسینکی بلغارستان آدرس زیر دارد:

  logo-en.jpg

  دفاتر کمیته هلسینکی بلغارستان آدرس زیر دارد:
  نشانی: شهر صوفیه 1000، خیابان «اوزونجفسکا»، شماره 1
  تلفن: 00 359 2 981 3318 / 00 359 2 980 2049


  اسویلنگراد، خیابان«ژنرال استروکاو» (General Strukov) شماره 5
  تلفن: 00 359 379 63 118


  هارمانلی، «دروژبا» شماره 23
  ساخت اداره در کمپ پناهنگان طبقه 1


  لازم است وکیل بلافاصله شکایتعلیه جواب رد مقامات بلغارستان به دادگاهبنویسد.

  این شکایت باید توسط شما و نماینده تان امضا شود و به مرکز پناهندگان که در آن کارت ثبت نام شما صادر شده بود، ببرید.

  کارمندان آژانس پناهندگان در این مرکز مجبورند شکایت شما را قبول کنند و یک کپی از آن که رویش تاریخ و مهر گذاشته اند، پس بدهند.

  شکایت باید در مهلت زمانی تنظیم شود که شما رای تصمیم را قانوناً – با دادن امضا و درج تاریخ – دریافت کرده اید.

  مهلت تنظیم شکایت در آخر برگه رای تصمیم قید شده است و می تواند 7 روز یا 14 روز باشد. مراقب باشید که این مهلت را از دست ندهید!

  شما باید یک کپی از شکایت با مهرنگه دارید و آن را به وکیلی که با شما در طول مصاحبه و یا وکلا در کمیته هلسینکی بلغارستان در صورتی که شکایت شما را آنها نوشته اند، بدهید.

  پس از مدتی، به آدرس که شما در آن زندگی می کنید، احضاریه از دادگاه خواهد آمد که در آن روز و زمان که در آن پرونده شما توسط قوه قضاییه رسیدگی خواهد شد، قید می شود. شما باید این احضاریه را به وکیل که با شما در طول مصاحبه بوده است ببرید.

  اگر هنگام مصاحبه های در آژانس پناهندگان وکیل نداشته اید و به این دلیل شکایت شما توسط وکلا کمیته هلسینکی نوشته شده بود، شما باید احضاریه دادگاه را به آنها نشان دهید که آنها اطلاعاتی در مورد کسی که با شما به دادگاه خواهد آمد، بدهند.

  Audio file

  اگر چه هنوز 18 سال نداشته باشید، شما دارای حقوق هستید که مقامات بلغاری ملزم به رعایت هستند.
  در طی تشریفات پناهندگی شما حق دارید:

  در مرکز پناهندگی اسکان داده شوید؛
  در طی تشریفات پناهندگی تان در بلغارستان بمانید؛
  کارت ثبت نام (داکومنت) دریافت کنید؛
  هر روز سه بار مواد غذایی دریافت کنید؛
  هر ماهکمک مالی اجتماعی ماهانه به شما پرداخت شود؛
  کمک پزشکی هنگام بیمار شدن؛

  در مدارس و دانشگاه های دولتی درس بخوانید؛
  حق داشتن مترجم، وکیل و مددکار اجتماعی هنگام مصاحبه ها؛
  دریافتن تصمیم که آیا به شما پناهندگی در بلغارستان داده می شود.
  اگر پناهندگی (استاتوت) به شما تعلق بگیرد حق دارید:
  شخصی را به عنوان فرد همراه شما تعیین شود برای مراقبت از گرفتن اسناد دائمی بلغاری و پیگیری حقوق دیگر شما – مانند مسکن، ثبت نام در مدرسه و غیره.

  سرپرست رایگان است!
  اگر کسی پیشنهاد می کند سرپرست شما باشد و پول می خواهد، این غیر قانونی است و شما باید بلافاصله به وکیل خود گزارش دهید.

  از پلیس مدارک هویت بلغاری دریافت کنید – کارت شخصی و گواهی نامه سفر خارج از بلغارستان (travel document)
  در مدارس و دانشگاه های دولتی درس بخوانید؛
  در بلغارستان به خانواده خود بپیوندید؛
  بدون داشتن مجوز ویژه کار کنید – بعد از این که 18 سال می شوید؛
  بعد از سه سال تابعیت بلغاری دریافت کنید (اگر پناهندگی دارید)؛ یا بعد از پنج سال (اگر پناهندگی انسان دوستانه دارید )
  تحت شرایط و ضوابط «شهروندان بلغاری» به خارج از کشور سفر کنید (اگر پناهندگی دارید) و تحت شرایط و ضوابط
  «افراد خارجی مجاز به اقامت دائمی در بلغارستان» به خارج از کشور سفر کنید (اگر پناهندگی انسان دوستانه دارید).

  Audio file

  اگر یکی از والدین شما یا هر دو تا در کشور دیگری از اتحادیه اروپا ز ندگی کنند، حق دارید درخواست کنید که شما را به این کشور پیش آنها بفرستند.

  اگر اعضای خانواده شما (مادربزرگ/پدر بزرگ، عمو/عمه، خاله/دایی و یا برادر یا خواهر بالغ) درکشور دیگری از اتحادیه اروپا زندگی کنند، حق دارید درخواست کنید که شما را پیش آنها بفرسند.

  در این موارد لازم است بلافاصله این را به مصاحبه کننده خود اعلام کنید و مدارکی که رابطه خویشاوندی شما به افراد در کشور دیگر اثبات می کند، تحویل دهید. در نهایت لازم است یک موافقت نامه امضا کنید و موافقت خود را برای رفتن به کشور دیگر اعلام کنید.

  مجوز برای رفتن شما به کشور دیگر از کشور بلغارستان صادر نمی شود. کشور دیگر این مجوز را صادر می کند. این مجوز ممکن است چند ماه طول بکشد. بهتر است منتظر بمانید، زیرا اگر مجوز دریافت شود، شما می توانید به طور قانونی به این کشور اروپایی بروید. ولی اگر شما صبر نکنید و از بلغارستان فرار می کنید و غیر قانونی به آن کشور اروپایی می روید، خطر بازگشت شما به بلغارستان به دلیل مراقبت نکردن مراحل قانونی مجود دارد.

  اگر کشور دیگر از صدور مجوز پذیرش شما خودداری کند، آن وقت در خواست شما برای پناهندگی در بلغارستان رسیدگی می شود و مقامات بلغارستان تصمیم خواهند گرفت آیا به شما پناهندگی داده شود یا نشود.

  اگر مجوز پذیرش شما از آن کشور در یافت شود، بلغارستان تمام مدارک سفر شما به آن کشور را فراهم می کند و شما را آنجا خواهد فرستاد.

  اگر کشور دیگر از صدور مجوز پذیرش شما خودداری کند آن وقت بستگان شما باید به دادگاه آن کشور شکایت ارایه دهند.

  اتحادیه اروپا

  درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.

  اتحادیه اروپا

  درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.
  Audio file

  تشریفات پیچیده است و شما ممکن است هر چیزی که با شما اتفاق می افتد و به چه دلایلی متوجه نکنید. به همین دلیل مقامات بلغار به کودکان که در بلغارستان تنها هستند، حق می دهد از شخصی که قوانین را می شناسند کمک بگیرند. چنین فردی «وکیل» نامیده می شود. این وکیل رایگان برای کودکان بدون سرپرست است.

  برای پیدا کردن یک وکیل مجانی می توانید از نماینده یا مصاحبه کننده(کارمندی که از شما مصاحبه می گیرد) خود کمک بگیرید. همچنین برای یافتن وکیل از مددکار اجتماعی که در مصاحبه های شما شرکت می کند، کمک بگیرید.
  اگر هیچ کدام از آنها به شما یاری نمی کند با وکیل تماس بگیرید، می توانید به کمیته هلسینکی برای کمک مراجعه کنید، که همچنین وکلای مجانی دارد.

  دفاتر کمیته هلسینکی بلغارستان آدرس زیر دارد:

  logo-en.jpg

  دفاتر کمیته هلسینکی بلغارستان آدرس زیر دارد:
  نشانی: شهر صوفیه 1000، خیابان «اوزونجفسکا»، شماره 1
  تلفن: 00 359 2 981 3318 / 00 359 2 980 2049


  اسویلنگراد، خیابان«ژنرال استروکاو» (General Strukov) شماره 5
  تلفن: 00 359 379 63 118


  هارمانلی، «دروژبا» شماره 23
  ساخت اداره در کمپ پناهنگان طبقه 1


  Audio file

  مددکار اجتماعی کارمند دولتی است و او نیز نظارت رعیات حقوق شما در طی تشریفات پناهندگی، اگر چه در حال حاضر شما یک نماینده دارید. مددکار اجتماعی می تواند مرد یا زن باشد.
  مددکار اجتماعی مجبور است هنگام انجام مصاحبه شما با آژانس پناهندگان حضور داشته باشد.

  علاوه بر این، مددکار اجتماعی باید کنترل کند شما لوازم مورد نیاز را در اتاقی که زندگی می کنید در مرکز پناهندگان همه چیز لازم داشته باشید. مددکار اجتماعی باید با شما صحبت کند و مطمئن شود که شما در ایمنی هستید و هیچ کس شما را اذیت نمی کند و هم تایید کند که شما از مواد غذایی به طور منظم دریافت می کنید و سالم هستید و هم تنظیم کند شما به مدرسه بروید.

  هر زمانی که پرسش و یا مشکلاتی دارید، حق درید از مصاحبه کننده در خواست کنید ملاقات با مددکار اجتماعی تنظیم کند.

  Audio file

  اگر شما در بلغارستان بدون پدر و مادر خود و یا بدون بستگان دیگر خود هستید، آن وقت دولت بلغار باید به شما یک کارمند ویژه منصوب کند که مسئول اجراء مناسب تشریفات شما و مراقبت از منافع شما باشند. این کارمند «نماینده» نامیده است.
  این نماینده می تواند مرد یا زن باشد و انتخاب می شود از شهرداری که کمپ پناهندگان شما در آن قرار دارد.

  مقامات بلغارستان و به طور خاص – آژانس پناهندگان و مصاحبه کننده شما مجبورند برای شما ملاقات با فردی منصوب شده به عنوان نماینده شما، تنظیم کنند. و هم برای این که قادر به صحبت کردن آزادانه باشید یک مترجم فراهم کنند.

  نماینده موظف است در هر مصاحبه شما با آژانس پناهندگان با شما حضور یابد، و همچنین هر زمانی که شما باید سندی را امضا کنید.
  هر زمانی که پرسش و یا مشکلاتی دارید، حق درخواست ملاقات با نماینده خود را دارید.

  Audio file

  با وجودی که شما خودتان می توانید درخواست برای پناهندگی به مقامات بلغارستان ارایه کنید، تشریفات برای پناهندکی پیچیده است و بنابراین شما نیاز به شخصی بزرگسال دارید که هنگام این تشریفات به شما یاری کند و تمام مدارک که از طرف مقامات بلغارستان به شما داده می شود، با شما امضا کند.
  اگر پدر و مادرتان با شما در بلغارستان نباشند، ولی بستگان دیگر (مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمو، عمه، خاله، دایی و هم چنین برادر یا خواهرتان بالای 18 سال) شما همراهتان هستند، قوانین بلغاری با این حال حق می دهند، آنها به جای شما یا با شما مدارک را امضا کنند.
  در این مورد، اگر شما اظهارنامه امضا کنید که موافق هستید، مقامات بلغاری این شخص را به عنوان فرد همراه شما هنگام تشریفات شما در بلغارستان تعیین می کنند

  Audio file

  طبق قانون بلغارستان هر فرد زیر 18 سال کودک می باشد.
  اگر به18 سالگی نرسیده باشید نمی توانید شخصاً تشریفات با مقامات بلغاری اجرا کنید. اگر شما زیر 14 سال هستید در تشریفات پناهندگی شما یکی از والدین تان باید به جای شما امضا کند. اگر شما بیش از 14 سال دارید، اما هنوز به 18 سالگی نرسیده باشید، در تشریفات پناهندگی می توانید امضا کنید اما امضای شما باید با امضای یکی از والدین تان تصدیق شود.

  اگر شما زیر 18 سن هستید و در بلغارستان به تنهایی و بدون هیچ یک از والدین تان (مادر یا پدر) وارد بلغارستان شدید آن وقت مطابق قانون بلغاری شما «کودک بدون همراه بزرگسال» هستید.
  اگر والدین تان با شما در بلغارستان نباشند، چون شما نمی دانید کجا هستند، در راه از هم جدا شده اید و یا در قید حیات نباشند، حق دارید بدون امضای آنها، خود تان از دولت بلغارستان حمایت درخواست کنید، تا بتوانید اینجا بمانید و زندگی کنید.

  اگر کودک بدون همراه بزرگسال و خواهشمند پناه، حمایت و پناهندگی (استاتوت) از کشور بلغارستان هستید، شما حق تشریفات ویژه (خاص) دارید.
  لطفاً دربارة حقوق خود با کسی از سازمان هایی که در کمپ پناهندگان شما کار می کنند مشورت کنید.

  9. ملحق شدن اعضای خانواده


  Audio file

  در صورتی که آژانس دولتی پناهندگان از پیوستگی اعضای خانواده با شما خود داری نماید حق دارید از این تصمیم به دادگاه شکایت کنید تا دادگاه به آژانس دستور بدهد مجوز پیوست اعضای خانواده را صادر کند.
  شکایت علیه جواب رد پیوستگی اعضای خانواده شما در بلغارستان باید در طی 14 روز(دو هفته) بعد از دریافت جواب منفی ارایه شود.

  شکایت باید به دادگاه اداری محل زندگی شما (قید شده در کارت ثبت نام شما) تسلیم شود. حق دو جلسه دادگاه دارید. اگر از رای تصمیم جلسه اول ناراضی باشید می توانید به دادگاه عالی اداری شکایت کنید. تصمیم دادگاه عالی اداری نهایی است.

  برای نوشتن شکایت به وکلاء کمیته هلسینکی بلغارستان مراجعه کنید. آنها  می تواند رایگان به شما در تشریفات پناهندگی و ارایه دادن شکایت به دادگاه  همکاری کنند.

  اگر می خواهید شکایت به دادگاه علیه جواب منفی از آژانس پناهندگان ارائه دهید، باید فوراً  بعد از گرفتن تصمیم آژانس پناهندگان به کمیته هلسینکی بلغارستان مراجعه کنید تا مهلت شکایت تان به پایان نرسد.

  اگر می خواهید همراه وکیل به دادگاه بروید، باید کمیته هلسینکی بلغارستان را آگاه کنید. کمیته هلسینکی بلغارستان برای نوشتن تقاضا به دادگاه برای منصوب کردن وکیل تسخیری رایگان یاری خواهد کرد.

  وکیل تسخیری مصوب شده از دادگاه  برای دعوای شما حق ندارد  از شما دستمزد بگیرد زیرا دولت بلغار به او حقوق می دهد.

  Audio file

  برای دریافت مجوز ملحق شدن با اعضای خانواده باید درخواست به آژانس پناهندگان ارایه شود. آژانس دولتی پناهندگان این مجوز را صادر می کند.
  اگر شما مدرک ازدواج و مدارک تولد فرزندان خود را داشته باشید باید آنها را به برگه درخواست پیوست کنید. اگر به چنین مدارکی دسترسی ندارید، می توانید گواهی با اعلام نام، تاریخ تولد و محل زندگی(کشور و نشانی) اعضای خانواده خود را پیوست کنید که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.

  بعد از دریافت مجوز پیوستگی خانواده، مقامات بلغار این اطلاعات را رسماً به سفارت بلغارستان درکشور محل اقامت اعضای خانواده شما را می فرسند. اعضای خانواده شما باید برای صدور ویزای در گذرنامه، به سفارت بلغارستان بروند. اگر اعضای خانواده برای سفر گذرنامه ندارند، سفارت بلغارستان می تواند به آنها مدارک سفر بلغاری (لسه پاسه) صادر کند.

  اگر شما نمی دانید خانواده تان کجاست، می توانید از آژانس دولتی پناهندگان درخواست کنید برای جستجوی خانواده تان اقدام کند. در این مورد، کارمندان آژانس دولتی پناهندگان برای کمک و همکاری برای پیدا کردن آنها در خارج از بلغارستان به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و صلیب سرخ بلغارستان، مراجعه می کنند.

  گر مکان زندگی اعضای خانواده شما نامشخص باشد این امکان وجود دارد که با همکاری سازمان صلیب سرخwarning بلغارستان برای جستجوی آنها اقدام شود.

  Audio file

  قانون اجازه می دهد فقط اعضای زیر به پناهنده ملحق شوند:
  همسر
  اولیای هر یک از همسران که به علت سالخوردگی یا بیماری شدید، نمی توانند به تنهایی زندگی کنند و لازم است در خانواده فرزندان
  خود بسر ببرند؛

  فرزندان زیر 18 سال که ازدواج نکرده اند؛
  فرزندان بالا 18 سال که نمی توانند تنها زندگی کنند به دلایل جدی سلامتی.
  در صورت چند همسری، فرد خارجی که در جمهوری بلغارستان همراه یکی از همسران خود به سر می برد، به همسر دیگری اجازه داده نمی شود به بلغارستان بیاید.
  اگر کودک زیر18 سال بدون اولیای خود در بلغارستان هستید چون والدین شما در قید حیات نباشد و یا مکان زندگی شان نامشخص باشد، می توانید اجازه بگیرید با فرد دیگری از اعضای خانواده خود برای زندگی با شما به بلغارستان بیاید و به او ملحق شوید – مثلاً پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، عمه، دایی، خاله، و هم چنین برادر یا خواهر شما که بالای 18 سال باشد.

  Audio file

  اگر پناهندگی (استاتوت) یا پناهندگی انسان دوستانه در یافت کرده اید، حق دارید برای ملحق شدن به خانواده خیش در بلغارستان در خواست کنید.

  10. بازگشت داوطلبانه


  Audio file

  در صورتی که شما دیگر نمی ترسید به کشور خود برگردید، چون دلایل که  به خاطر آن از آنجا فرار کرده بودید کاهش یافته است، شما می توانید  همکاری و کمک بگیرید، اگر تصمیم گرفته اید به کشور خود را داوطلبانه برگردید

  در مورد دریافت جواب رد قطعی برای پناهندگی در بلغارستان شما حق دارید برای باز گشت داوطلبانه به کشور خود اقدام کنید. چون در صورت جواب رد قطعی شما حق ندارید در بلغارستان بمانید و ممکن است از طرف پلیس مهاجرت بازداشت شوید و به کشور خود به طور اجباری دیپرت (بازگردانده) شوید. در مورد دیپرت اجباری حکم ممنوعیت ورود به بلغارستان برای مدت از 5 سال صادر می شود. این ممنوعیت همچنین به تمام کشورهای دیگر اتحادیه اروپا اعمال می شود.

  برای جلوگیری از بازگشت اجباری و حکم ممنوعیت ورود به بلغارستان  و به خصوص اگر ترس از پیگرد قانونی کاهش یافته است،شکا خودتان می توانید برای بازگشت داوطلبانه اقدام کنید.

  برای شروع  تشریفات باز گشت داوطلبانه لازم است تقاضای کتبی به مدیریت «مهاجرت» ارسال کنید. اگر  مدرک یا پول برای سفر ندارید، می توانید از مدیریت «اداره مهاجرت» وابسته با وزارت «امور دخلی» همکاری بخواهید.

  همچنین همکاری برای دریافت اسناد و بلیط برای سفر می توانید از سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) بگیرید.

  IOM هم برنامه های کمک مالی برای بازگشت داوطلبانه و همچنین یاری برای استقرار مجدد بعد ار بازگشت به کشور اصلی، دارد.  اقدام برای استقرار مجدد به عنوان زیر   می باشند:

  کمک پزشکی و خرید دارو؛
  پشتیبانی روانی و اجتماعی یا سلامتی؛
  آموزش کودکان؛
  دوره های بازآموزی برای جذب به بازار کار؛
  مشاوره و کمک مالی بعد از ارائه طرح کسب و کار برای شروع تجارت خرد؛

   

  iom.png

  INTERNATIONAL ORGANISATION FOR MIGRATION
  اقدامات دیگر که استقرار مجدد را تسهیل می کنند. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)iom نشانی: شهر صوفیه 1000، خیابان «تسار آسِن»(Tzar Assen)، شماره 1تلفن: 00 359 2 93-94-774

  اتحادیه اروپا

  درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.